Philesiaceae

  Text

     
Eustrephus latifolia      
       
       

References: