Orvasca aliena   (previously Euproctis aliena)  
  Lymantriidae  

Male
     
Female