Carposinidae

   

     
Epicopistis pleurospila      
       
       
       
       
       
       

References: